Think Mink!

Informacje o naszej firmie

O nas

Gotowi na przyszłość

Mink Bürsten jest wiodącą na świecie firmą w dziedzinie nowoczesnej technologii włókien i szczotek technicznych. Jako solidny partner tysięcy znanych przedsiębiorstw na całym świecie firma August Mink GmbH & Co. KG od jej założenia w 1845 roku ma za sobą długą i bogatą w tradycje historię. Działalność firmy była zawsze naznaczona innowacyjnym myśleniem, ciągłym rozwojem, najwyższymi wymogami w zakresie jakości oraz priorytetowym celem zapewnienia całkowitej satysfakcji klienta.

Mink produkuje miliony szczotek rocznie z pośród ponad 250.000 wariantów w czterech zakładach produkcyjnych w Göppingen. Stała rozbudowa tej lokalizacji oraz najnowocześniejszy park maszynowy w naszej branży umożliwiają produkcję szczotek o najwyższej jakości, krótkie i zawsze punktualnie realizowane terminy dostaw, a także produkcję specjalną.

Mink gwarantuje swoim międzynarodowym klientom bezpośrednią bliskość, osobisty kontakt i szybką dostępność dzięki stale rosnącej liczbie oddziałów doradczych w państwach europejskich. Obecnie Mink posiada swoje oddziały w Danii, Anglii, Francji, we Włoszech i w Holandii oraz reprezentowana przez Doradców Technicznych w Austrii, Polsce, Republika Czeska, Szwajcarii i Hiszpanii.

Firma Mink, która zatrudnia obecnie 500 pełnych motywacji i nastawionych na osiąganie dobrych wyników pracowników oraz posiada ponadprzeciętny odsetek załogi objętej systemem kształcenia, należy do najbardziej atrakcyjnych pracodawców w regionie. Wysoki stopień zadowolenia pracowników i ich stałe dokształcanie, na przykład w ramach naszej wewnątrzzakładowej Akademii Mink, są wyróżnikiem doskonałego rozwoju personelu w firmie Mink.

Co nas łączy

  1. Projektujemy najbardziej innowacyjne szczotki na świecie.
  2. Dla naszych klientów jesteśmy nie tylko dostawcą, ale także ich pracownikiem.
  3. Know-how o szczotkach technicznych.
  4. Jesteśmy i pozostaniemy światowym numerem 1 w technologii włókien i sztancowanych kępek.
  5. Kompleksowe wsparcie projektowe to nasz standard.
  6. Naszym celem jest bycie liderem jakości, aż do najdrobniejszych szczegółów
  7. Doskonały stosunek jakości do ceny jest oczywistością.
  8. Dla naszych klientów czynimy niemożliwe możliwym.
  9. Pełna satysfakcja naszych klientów to nasz nadrzędny cel.
  10. Dążymy do 100-procentowej punktualności dostaw.

Zarząd firmy

Kierownictwo

Nasza firma stawia na innowacyjne rozwiązania w zakreseie szczotek technicznych, które są optymalnie dopasowane do wymagań naszych klientów.

Jesteśmy nie tylko Państwa dostawcą, ale również pracownikiem! Nie ma znaczenia czy zapotrzebowanie na szczotki techniczne jest duże czy małe.

Michael Müller

Prezes Zarządu
ds. technicznych i zakupów

Daniel Zimmermann

Prezes Zarządu
ds. personalnych i finansów

Benjamin Zondler

Prezes Zarządu
ds. sprzedaży i marketingu

Nagrody i wyróżnienia

Firma Mink Bürsten to synonim sukcesu w zakresie innowacji rozwojowych i produkcyjnych. Wzorowe są również kształcenie i dokształcanie. Firma Mink była w minionych latach wielokrotnie nagradzana za te osiągnięcia.

Wraz z 500 pracownikami o wysokiej motywacji stoimy u boku silnych partnerów z wielu znanych przedsiębiorstw z całego świata i jesteśmy dumni z tego, że nasza praca i nasze starania znajdują uznanie i honorowane są wyróżnieniami.

Jest to równocześnie impuls do dalszego dynamicznego wzrostu.

Medal Gospodarczy dla naszego byłego Prezesa Zarządu Peter Zimmermann
Mink zdobywa nagrodę za innowacyjność 2021

Jakość i środowisko

Zarządzanie jakością

Naszym głównym celem jest najwyższa jakość i absolutna satysfakcja klienta.

Dlatego August Mink GmbH & Co. KG posiada system zarządzania certyfikowany zgodnie z normą
DIN EN ISO 9001:2015.

Certyfikat ISO 9001:2015

Ciągła rozbudowa naszego zakładu w Göppingen i najnowocześniejszy park maszynowy w naszej branży umożliwiają produkcję szczotek o najwyższej jakości (reklamacje stanowią <0,2% rocznych obrotów) oraz szybkie i zawsze terminowe dostawy (99% potwierdzonych terminów realizowanych jest punktualnie), również w wypadku produkcji specjalnej. Firma Mink Bürsten od lat nieprzerwanie optymalizuje swoje procesy administracyjne i produkcyjne mając na celu trwałe wykluczenie wszelkich źródeł błędów i marnotrawstwa. Istotny wkład w to zadanie wnosi ustawiczne kształcenie pracowników w wewnątrzzakładowej "Akademii Mink" i stale dostosowywany jest do wymagań klientów. Regularne audyty przeprowadzane przez naszych klientów, a także różne wyróżnienia i nagrody „Supplier Awards“ potwierdzają słuszność naszych działań.

Zarządzanie środowiskowe

Zrównoważone wykorzystywanie zasobów we wszystkich działach przedsiębiorstwa jest istotnym celem firmy Mink Bürsten. Dzięki wewnętrznym działaniom na produkcji unikamy niepotrzebnych odpadów, a także marnotrawstwa energii, jak na przykład sprężonego powietrza. Niemożliwe do uniknięcia odpady tworzyw sztucznych przekazujemy konsekwentnie do recyklingu. Już w fazie projektowej stale zwracamy uwagę na to, żeby stosowane materiały nie zawierały składników nieprzyjaznych dla środowiska.

Nasza historia

1845

August Mink zakłada firmę w Stuttgarcie

1900

Mianowanie jako dostawcę na dwór króla Badeni-Wirtembergii

1948

Budowa nowego zakładu w Uhingen

1975

Peter Zimmermann przejmuje zarządzanie firmą i wytyczna jej nowy kierunek dla produkcji sztancowanych szczotek technicznych

1980

Zmiana lokalizacji firmy i budowa zakładów produkcyjnych na Autenbachstraße w Göppingen-Jebenhausen

2003

Rozwój w zakresie formowania wtryskowego

2005

Budowa zakładu produkcyjnego nr 3 w nowej lokalizacji na Wilhelm-Zwick-Straße

2014

Budowa nowego budynku administracyjnego, parkingu piętrowego i stołówki

2015

Założenie Fundacji Peter Zimmermann / zmiana nazwy firmy na August Mink GmbH & Co. KG

2017

Budowa zakładu produkcyjnego nr 4

2019

Czwarta rozbudowa zakładu produkcyjnego nr 3

2020

175 lat Mink Bürsten

Liczby i fakty

Komplementariusz:
August Mink Verwaltungs GmbH

Komandytariusz:
Daniel Zimmermann

Zarząd:
Michael Müller, Daniel Zimmermann, Benjamin Zondler

Siedziba firmy:
Göppingen-Jebenhausen

Rok założenia:
1845, w Stuttgarcie

Liczba pracowników:
500

Roczne obroty netto:
> 65 min euro

Ilość produkowanych sztuk:
> 8 mln rocznie

Krąg klientów:
> 20.000, na całym świecie w przemyśle budowy maszyn i urządzeń oraz w przemyśle przetwórczym

Reklamacje:
< 0,2 % rocznych obrotów

Dotrzymywanie terminów dostaw:
99 % potwierdzonych terminów realizowanych jest punktualnie

Uczniowie:
5 % zatrudnionych

Nakłady na B&R:
8,5 % rocznych obrotów

Oddziały:
5 oddziałów doradczych w Europie

Akademia Mink

Akademia Mink została założona jako platforma do kształcenia pracowników firmy Mink. Od tamtej chwili instytucja ta rozwija się jako ważny element długoterminowej strategii wzrostu przedsiębiorstwa. Wskaźniki mówią same za siebie: Nasi pracownicy objęci są wewnętrznym systemem kształcenia, a odsetek kształconych pracowników wynosi 10% załogi, naszym partnerem jest wyższa szkoła kształcenia dualnego Duale Hochschule Baden-Württemberg, organizujemy w ciągu roku ponad 50 wewnętrznych seminariów i warsztatów dla wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Nasi właśni, wykształceni instruktorzy troszczą się o wybór istotnych tematów i ich odpowiednie i dydaktycznie sensowne przekazanie. Oferowane jest szerokie spektrum imprez uzupełniających kształcenie, które dotyczą specjalistycznej tematyki branżowej ze szkoleniem kadry zarządzającej włącznie. Celem każdej takiej imprezy jest oprócz przekazywania wiedzy fachowej opracowanie od ok. 5 do 10 pomysłów racjonalizatorskich dotyczących codziennej pracy, które będzie można szybko wprowadzić w życie. Koncepcja Akademii Mink odznaczona została w 2013 roku nagrodą za innowacje w zakresie dokształcania „Innovationspreis Weiterbildung“ przyznaną przez IHK Region Stuttgart oraz nagrodą edukacyjną na terenie federalnym „IHK Bildungspreis 2014“.